Poskytované služby

Primárně se soustředím na vedení projektů v roli Senior Project manager nebo jako Enterprise architect. V těchto rolích mám extenzivní praxi a z důvodu personálních vlastností často figuruji i v roli decision maker. Tato vlastnost je klíčová obzvláště v Public sektoru, kde je velmi obtížné získat úřednické rozhodnutí, které je často podmiňováno politickým pozadím.

Preferuji osobní setkání. Ano, mnoho věcí lze řešit přes mail, telefon nebo sociální sítě - ovšem takováto komunikace nás čím dál více vzdaluje osobnímu kontaktu a pochopení, což následně často vede k nedorozuměním a esklacím. Jsem přesvědčen, že při efektivním vedení osobního jednaní se během 30min dá dosáhnout výsledku, který bývá jinou formou často zajištěn v řádech dnů> - a který ve většině případů nekoresponduje se zadáním.
A hlavně - jako manažer se neštítím dělat práci např. programátora - nejen že ji rozumím, také mi to ale umožňuje vnímat Projekt i zdola nahoru, nikoliv jen skrze finance. Jsem zastáncem kréda že každý v týmu dělá všechno a delegace je nezbytným mechanismem řízení.

Vedení rozsáhlých projektů jak na straně zákazníka, tak na straně dodavatele. Metodika PRINCE2 a Agilní metody.


Řízení vývoje SW a dodávky datových/logistických center metodikou Agile/SCRUM.


Konzultace v oblasti architektury, státní správy, bezpečnosti, telekomunikací a bankovnictví. Metodika TOGAF a DAMA


Znalosti platforem: Microsoft Server / client (XP-10), Cisco, VMWare, Citrix, Active Directory, Firewall, IPS, LAN, WAN, Switches, VOIP, DNS, SQL, Oracle, VPN, Cloud, SharePoint, IBM Power, macOS, iOS, Android, Debian Linux, Cryptographic solutions

Znalosti software: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio) Microsoft Project, Lotus Notes, Microsoft Skype, macOS (Pages, Numbers, Keynote)

Kompetence v oblastech: Senior Project Management, People Management, Vendor Management, ICT Systems Administration, Programming and Network Administration, IT Security and standards, auditing


ibm dxc dhl dd cs cs

Má profesionální praxe začala na roli programátora v Assembleru a následně v C++, v němž jsem programoval i ve Velké Británii. Protože jsem se od počátku zajímal o HW/SW a umělou inteligenci, velice dobře chápu vztahy mezi systémy a problematiku distribuované architektury.

Následně jsem se skrze pozici Team Leadera v oblasti SW vývoje propracoval k Consutingu, kde jsem se často pohyboval na hranici mezi IT a businessem. Zde jsem těžil ze znalostí architektur na bázi klient/server. Tato pozice mne, díky osobnostním charakteristikám, dovedla k řízení projektů, kde jsem od nasazovaní globálních SW pro telefonii a ERP/CRM pracoval také na stavbě logistického centra pro LEGO, či dodával multimilionové projekty na bázi infrastruktury např. developerovi ECM.

Nakonec jsem se dostal až na vrchol seniorní dráhy manažera, pracující v dodávkách do Veřejné správy, kde jsem zaštiťoval kompletní dodávku IBM pro Ministerstvo Vnitra. Zde se mi podařilo nejen generovat kontinuální zisk, zároveň jsme, díky týmové práci, dodávku nejprve prodloužili v roce 2005 do roku 2010 a následně až do roku 2020.


Email

Telefon

+420 731 624 094

Adresa

Lipovická 536/4
Praha 4, 14200
Česká republika
IČ 865 88 761
DIČ CZ7612180103